Wetenschappelijke publicatie

Ir. De Ceulaer en Prof. Govaerts zijn co-auteurs van een publicatie over CI resultaten bij een nieuwe genetische mutatie die aangeboren doofheid geeft.