Wetenschappelijke publicatie

Audioloog Öz is co-auteur van een publicatie over evenwichtsonderzoek bij babies met slechthorendheid in Vlaanderen.